Havandeskapsförgiftning kan upptäckas tidigare

Blodprov varnar redan i femtonde graviditetsveckan.
Publicerad

En internationell forskargrupp har identifierat fjorton olika nedbrytningsprodukter, metaboliter, i blodet som pekar på kraftigt förhöjd risk för havandeskapsförgiftning.

Forskarna studerade kvinnor i femtonde graviditetsveckan. De kvinnor som hade alla fjorton metaboliterna i blodet visade sig löpa trettio gånger högre risk att senare utveckla havandeskapsförgiftning.

Med dagens metoder upptäcks sjukdomen först under andra halvan av graviditeten, sällan före vecka 24, genom att man mäter blodtrycket och letar efter särskilda proteiner i urinen.

Studien publiceras i tidskriften Hypertension.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor