Annons

transportforskning

Vad är egentligen problemet med tågtrafiken i Sverige? – Det är tre saker som behöver förbättras. För det första uppstår rena fel – vagnar och växlar går sönder och så vidare. Sådant händer i alla tekniska system, och jag tycker att debatten har handlat för mycket om det, för det är inte där man hittar förklaringen till att konsekvenserna blir så stora. – För det andra är det så många tåg ute och kör att enstaka fel får enorma spridningseffekter. En enda försening kan lamslå stora delar av systemet. – För det tredje finns det ett stort informationsproblem, som förvärrar situationen...
Framtida milda vintrar kommer att leda till fler trafikolyckor, enligt en avhandling vid Göteborgs universitet. Det är nämligen när temperaturen är strax över noll som olycksrisken är som störst.
I det norsk-svenska forskningsprojektet Högriskgrupp äldre ville forskarna lära sig mer om hur äldre fungerar i trafiken. Sammanlagt deltog 100 personer, hälften över 75 år och resten 27-50 år.
Sedan 1990-talet vill vi i Sverige skapa ett miljö­anpassat transportsystem. Men att kraftigt ­lägga om kursen på transportområdet har misslyckats tre gånger under 1900-talet.
Varje år dödas nära 400 000 och miljontals skadas. Det är fler pojkar och män än flickor och kvinnor som dör.