Annons

transportforskning

Varje år dödas nära 400 000 och miljontals skadas. Det är fler pojkar och män än flickor och kvinnor som dör.
Motorcykeln ENV blir den första vätgasdrivna motorcykeln som får köras i Sverige.
Att välja tåget är nästan alltid det miljövänligaste alternativet. I alla fall om man bara ser till själva transporten.
Med hjälp av en vanlig bärbar dator och en inbyggd industridator skapas en karta över fria ytor och möjliga transportvägar, exempelvis förbi olika hinder.
Enligt Järnvägsgruppen vid Kungliga Tekniska högskolan, som gjort beräkningarna tillsammans med tågtillverkaren Bombardier, kan dessa skillnader betyda stora besparingar.