Trafiken blir allt grönare

Enligt EU:s direktiv ska andelen förnybara bränslen inom transportsektorn vara minst 10 procent år 2020. Det målet har Sverige redan uppfyllt.

Publicerad
Svenskarna tankar grönt och biodiesel är det vanligaste förnybara bränslet. 
Bild: istock

Transportsektorn innefattar väg- och spårtrafik samt luft- och sjöfart. Preliminära beräkningar från Energimyndigheten visar att andelen förnybara bränslen inom transportsektorn var 15.6 procent under 2013. Motsvarande siffra för 2012 var 12.5 procent. Sverige uppnår således EU:s mål för 2020 med god marginal redan nu.

Biodiesel är det vanligaste förnybara drivmedlet på våra vägar: 65 procent av energimängden från förnybara bränslen kom från biodiesel år 2013. Biogas bidrog med 10 procent och de resterande 25 procenten kom från etanol. Etanolförbrukningen har dock minskat under senare år, eftersom många ägare av hybridbilar väljer att tanka bensin istället för etanolbränslet E-85. Orsakerna är inte helt klarlagda men debatten om etanolens miljönytta kan ha bidragit. Det förekommer också uppgifter om att etanolen kan skada hybridmotorerna.

Den totala energiförbrukningen inom transportsektorn har minskat under senare år, trots att antalet fordon har ökat. En bidragande orsak är att bilarna blivit allt mer bränslesnåla, samt att vi i åker mer buss och tåg. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor