Trafiken dräper flest unga

Det är bland världens unga, de mellan 10 och 25 år, som trafiken skördar flest liv, visar nya siffror från Världshälsoorganisationen, WHO.
Publicerad

Varje år dödas nära 400 000 och miljontals skadas. Det är fler pojkar och män än flickor och kvinnor som dör.

Merparten av trafikolyckorna med dödlig utgång sker i låg- och medelinkomstländer. År 2002, det senaste året med kompletta siffror, skedde drygt hälften av världens dödsolyckor i Afrika och Sydostasien. Rapporten presenterades som en del av Global Road Safety Week.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor