Kraftig ökning av olyckor med elsparkcyklar

2019 skadades närmare 700 personer i olyckor med elsparkcyklar. Flest olyckor sker på fredag- och lördagkvällar visar en färsk analys.

Publicerad
Flest allvarliga olyckor sker på lördagskvällar och majoriteten skadade är unga män.
Bild: Jeppe Gustafsson / TT

Trenden med elsparkcyklar tog ordentlig fart 2019. Det syns även i olycksstatistiken. 695 personer i Sverige skadades i olyckor med elsparkcyklar år 2019, enligt statistik från Transportstyrelsen, och en person omkom. Det är en kraftig ökning jämfört med ett år tidigare då endast 20 olyckor rapporterades från polis och sjukvård.

– Det har gått väldigt snabbt från ett fåtal elsparkcyklar till tusentals, och olyckorna är något vi behöver veta mer om. Skiljer de sig till exempel från cyklar och elcyklar? säger Pernilla Bremer på Transportstyrelsen.

Flest olyckor på fredag- och lördagkvällar

Hon leder en utredning som regeringen tillsatte hösten 2019 för att bland annat analysera olyckor och regelverk för elsparkcyklar och andra liknande enmansfordon.

En första sammanställning av olycksstatistiken som gjorts av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, visar att antalet olyckor ökar på fredag- och lördagkvällar. På lördagkvällar sker dessutom de flesta allvarliga olyckorna.

Siffrorna visar också att majoriteten – 62 procent – av de skadade är män. Flest skadade fanns också bland yngre personer mellan 15 och 34 år. Storstadslänen dominerar, men det är också där som hyrtjänsterna med e-sparkcyklar är mest utbyggda. Den vanligaste typen av olycka är singelolyckor.

– Där kommer vi också att undersöka orsakerna närmare. Beror det på fordonet, ett hål i vägen eller på höga trottoarkanter? säger Pernilla Bremer.

Nästan en tredjedel skadade huvudet

Det är inte bara i Sverige som antalet olyckor med elsparkcyklar skjuter i höjden. I tidskriften Jama rapporterar amerikanska forskare att antalet olyckor har mer än fördubblats i USA mellan 2014 och 2018 till totalt nästan 40 000. Antalet allvarliga olyckor som krävde sjukhusvård fyrfaldigades under samma period. Nästan en tredjedel av patienterna hade skadat huvudet. Huvudskadorna var dubbelt så vanliga bland elsparksförare som bland cyklister.

Två tredjedelar av de skadade var män och precis som i Sverige skadades fler yngre än äldre.

En tidigare studie visar att endast ett par procent av de olycksdrabbade bar hjälm. I Sverige räknas elsparkcyklar som cyklar och det innebär hjälmtvång för barn till och med 15 år.

Nya danska siffror visar föga överraskande att även alkohol spelar en stor roll för olycksrisken. Av de som skadades på elsparkcyklar i Köpenhamnsregionen förra året var en tredjedel påverkade av alkohol eller droger.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor