Annons

universum

Trots enorma framgångar står fysiker och astronomer i dag inför gåtor som kan te sig besvärligare än tidigare.
I ett helt hov av månar och ringar som planeten Saturnus håller sig med är Enceladus en av de minsta medlemmarna.
Norrsken på Saturnus. Saturnus med sina fina ringar har i likhet med jorden visat sig kunna lysa upp sina poler med norrsken.
Nyligen har världens kraftfullaste partikelaccelerator – Large Hadron Collider, LHC, i Genève – satt i gång att driva partiklar till rekordhastigheter för att krascha dem mot varandra.
Den högenergetiska gammastrålning som Fermiteleskopet tar emot avslöjar vad som pågår i kaoset runt exploderande supernovor, svarta hål och snabbt roterande pulsarer.
Fyra biljoner grader Celsius – så het blev materia i en ovanlig form. Kvarkgluonsoppa, eller plasma, kallas den och bildas i kraftfulla kollisioner mellan elektriskt laddade atomer, så kallade joner.