Ny teori om polarforskares död

Nagelfarning tyder på att det var blyförgiftning som dödade Andréexpeditionens tre forskare.

Publicerad

De tre nordpolsfararna S A Andrée, Nils Strindberg och Knut Frænkel dog år 1897 på Vitön i Norra ishavet. Först år 1930 hittades deras djupfrysta kroppar. De fördes till Sverige och kremerades.

Man har misstänkt att de dog av uttorkning eller trikinförgiftning. Nu har forskare dock funnit stöd för en tredje teori: att de blyförgiftades av lödningen i sina konservburkar.

Så sent som år 1979 hittades tre naglar i en tumvante från Vitön. Förra året undersöktes en nagel med s k röntgenfluorescens. Man fick då ungefärliga värden på vilka grundämnen som finns på nagelytan. Nu har forskare från Lund använt en ännu känsligare metod, kallad PIXE. Nageln har beskjutits med protoner från en accelerator. Den avger då röntgenstrålning som kan analyseras.

Båda mätningarna visar förhöjda halter av bly och koppar. Det kan tyda på att polarforskarna dog av blyförgiftning. Men det är också möjligt att föroreningen kan ha uppstått därför att nagelns ägare gått omkring med handen i en ficka där det legat blyhagel och patroner.

– Men den egentliga dödsorsaken var nog tidens tekniska framtidsoptimism som gjorde människan övermodig och fick henne att underskatta naturen, tror Håkan Jorikson, museiintendent vid Andréemuseet i Gränna.

– Andrée förlitade sig på sin ballong och kunde inte tänka sig möjligheten att den skulle strandsätta honom. Därför var de tre männen inte utrustade för att övervintra i Arktis.

Källa: Lunds universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor