Klimatsmart isbjörn jagar på sötvattenis

Isbjörnen är beroende av havsis för sin överlevnad och riskerar att utrotas med klimatförändringarna. Nu har forskare hittat en isbjörnspopulation som jagar på sötvattenis. Kan det bli räddningen?

Publicerad

Den nyfunna isbjörnspopulationen på Grönlands sydöstra kust jagar på sötvattenis från glaciärer.
Bild: Kristin Laidre

Isbjörnen är så beroende av vatten att den räknas som ett marint däggdjur. Den äter huvudsakligen säl och jagar genom håligheter i havsisen. För att klara sig under de isfria månaderna måste isbjörnarna äta upp sig ordentligt.

Nu har forskare lokaliserat en tidigare okänd isbjörnspopulation på Grönlands sydöstra kust. Här är havsissäsongen kort och förhållandena därmed extra ogynnsamma. Ändå lyckas isbjörnarna rentav jaga året runt, med hjälp av sötvattenis från glaciärer.

Räddas av glaciäris

– Det här är de mest genetiskt isolerade isbjörnarna i världen och de överlever i fjordar som är isfria mer än åtta månader om året eftersom de också har tillgång till glaciäris. Det behövs fler studier för att verkligen förstå detta, men så vitt vi vet är de här isbjörnarna helt unika, säger Kristin Laidre som är huvudförfattare och forskare vid University of Washington.

Studien har letts av Greenland Institute of Natural Resources och är publicerad i tidskriften Science.

Forskare har länge trott att det finns 19 isbjörnspopulationer i världen, men nu finns alltså 20 kända populationer. Den nya studien ger en hoppfull bild av isbjörnens klimatresiliens, men Kristin Laidre betonar att djuren fortfarande är hotade. Den globala uppvärmningen går dubbelt så snabbt i Arktis som i resten av världen och isbjörnen pekas ut som en av de arter som drabbas allra hårdast.

Glaciäris finns bara i vissa delar av Grönland och på Svalbard och kan därför bara hjälpa ett fåtal isbjörnar att överleva.
Bild: Kristin Laidre

– Förlust av arktisk havsis är fortfarande det primära hotet mot alla isbjörnar. Den här studien ändrar inte på det. Glaciäris kan tyvärr bara hjälpa ett fåtal isbjörnar att överleva, eftersom den här typen av is är ovanlig i större delen av Arktis, säger Kristin Laidre.

Glaciäris finns bara i vissa delar av Grönland och på Svalbard. Nästa steg för forskarna är att titta ännu närmare på den grönländska populationen.

– Än så länge vet vi inte om de här isbjörnarna ökar i antal, om de minskar eller om populationen är stabil. Det behöver vi veta för att förstå deras framtidsutsikter, säger hon.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor