Ny idé kan låsa aidsvirus

Det råder kapplöpning mellan aidsviruset och forskarna som utvecklar läkemedel.
Publicerad

Aidsviruset hiv har en tendens att snabbt utveckla motståndskraft mot läkemedel. Därför måste nya mediciner fortlöpande skapas. Nu har amerikanska forskare studerat en förening som de hoppas kunna utveckla till ett läkemedel som viruset inte ska ha lika stora möjligheter att bli resistent mot. Kanske kommer det också att ge färre biverkningar.

Vid en hiv-infektion tillverkas ett särskilt enzym i patientens celler vilket normalt inte finns i kroppen. Många aidsmediciner är inriktade på att hämma just detta enzym, eftersom inga fullvärdiga viruspartiklar kan bildas i kroppen utan enzymets medverkan.

Den nya kemiska föreningen i fråga är av ett slag som kallas POM (polyoxometalat). Dessa är inga molekyler i egentlig mening utan består av ett s k kluster. Det är sammansatt av en niob- och sjutton volframatomer. Dessutom ingår syre. Om idén med POM kan leda vidare till ett verksamt läkemedel är en öppen fråga. Men ända sedan 1980-talet har det varit känt att kluster av POM-typ hämmar reproduktionen av många olika slags virus.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor