Mycket läsning till sänkt pris

Publicerad

Just nu pågår planeringen inför 2002 som bäst här på redaktionen, och vi jobbar intensivt med en lång rad högintressanta artikelprojekt. Bland mycket annat knyter vi an till vinter-OS, till Stockholms 750-årsjubileum och till höstens allmänna val. Vi kommer också att ha teman om framtidens datorer, om medeltiden, om klimatändringar, om astronomi och om den nya maten.

Ett glädjande besked till alla prenumeranter är att Forskning & Framsteg sänker abonnemangspriset år 2002, tack vare att tidskriftsmomsen från årsskiftet anpassas till dagstidningarnas lägre nivå. Men statsmakterna har tyvärr bestämt att alla betalningar som görs innevarande år, även de som avser tidningar som utges under 2002, ska drabbas av den nuvarande höga momssatsen. Därför kommer vi att sända ut förnyelseavierna först kring nyår. Bli alltså inte förvånande över att inbetalningskorten dröjer, och förnya sedan gärna prenumerationen direkt efter årsskiftet. Tack!

En tidskrift i tiden

Temat i detta nummer är ett exempel på avancerad grundforskning som har praktiska tillämpningar alldeles bakom hörnet: naturen som uppslagsrik förebild för modern teknik. Och eftersom vi lever i ett kunskapssamhälle så har de flesta samhällsfrågor numera en tung vetenskaplig aspekt. Ett exempel på det är den inledande artikeln i detta nummer om höga hus. Många av oss har nog på sistone undrat över hur skyskrapor är utformade rent tekniskt, men kanske också över deras historiska bakgrund och troliga framtid. Och självklart strävar Forskning & Framsteg som alltid efter högsta möjliga saklighet och relevans och värnar om respekt för det eller dem som artiklarna handlar om.

God helg och varmt välkomna till Forskning & Framsteg under 2002!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor