Dokusåporna i verkligheten

Både mobbning, intimiteter och självhävdelse förekommer i svenska TV-dokusåpor.
Publicerad

Handlingar som tydligt motsvarar etablerade definitioner av mobbning förekommer i bara 1 procent av programsekvenserna, visar en ny undersökning. Högst andel finns i Baren.

Dokusåpadeltagarna visar ofta upp själviska förhållningssätt, men det är faktiskt ännu vanligare att idéer om solidaritet förespråkas. Expedition Robinson har flest individualistiska uttryck – men också största övervikten för uttalanden om värdet av att hålla samman. Självutlämnande inslag om t ex sexuell läggning eller drogmissbruk förekommer nästan bara i Big Brother.

Undersökningen omfattar de dokusåpor som sändes i Sverige hösten 2000: Expedition Robinson, Baren, Big Brother, Villa Medusa och Mullvaden. Studien har gjorts av Yvonne Andersson, doktorand vid Stockholms universitet, och ekon dr Dan Lundberg, forskningsansvarig vid Granskningsnämnden för radio och TV. Nära 1 400 programsekvenser har kodats i en rad avseenden.

Monologer är dubbelt så vanliga som dialoger. I inte mindre än en fjärdedel av de undersökta sekvenserna pratar en såpadeltagare om någon av de övriga tävlande – och då oftast negativt. Vanligast är detta i Baren och Villa Medusa. Även konflikter mellan deltagarna är ett karakteristiskt drag. I inte mindre än var sjätte sekvens utspelar sig eller beskrivs en konflikt. Snarare än mobbning är det alltså fråga om allas krig mot alla.

Såpadeltagarna har ett begränsat spelrum för egna initiativ och strategier. Makten ligger hos programmakarna som konstruerat situationen, besatt rollerna och utövar kontinuerlig regi. I en tiondel av sekvenserna införs särskilda belöningar för att få saker att hända. I varje fall vad gäller Big Brother tyder resultaten på att dessa incitament kan ha bidragit till de etiskt tvivelaktiga inslagen i programmet.

Trailrar och inledande bildsvep ger i flera av programmen intryck av att nakenhet och sex intar en framträdande plats. Intima scener förekommer dock sällan annat än i Big Brother (bilden ovan), och allmänt sett betecknas de som ”tämligen oskyldiga” av forskarna.

De ofta kritiserade om- och utröstningarna upptar visserligen bara 5 procent av alla sekvenser men fungerar som motor och mål för mycket av skeendet i övrigt.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor