Myrstackar – hållbara byggen

Kåda skyddar myrstackar från växter och fukt.
Publicerad

Skogsmyror bär inte bara byten och barr till stacken, de bär också kåda. En normal stack har upp till 20 procent kåda i ytskiktet. Eftersom kåda används av barrträd för att motverka infektioner av svampar och mikroorganismer, undersökte forskaren Lisette Lenoir, vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, om myror också använder kådan som ett slags antibiotikum.

Tvärtom tycks kådan få svampar att trivas i myrstacken, men utan att skada den. Det är tänkbart att kådan fungerar som energikälla för svamparna. Genom att svamparna också binder kväve blir den omgivande miljön mycket fattig på näring för andra typer av växter som därigenom förhindras att invadera stacken och bryta ner den.

En annan tänkbar förklaring är att myrorna impregnerar ytan med kåda för att regnvattnet inte ska rinna in stacken. Myrstackar är nämligen mycket torra inuti.

Myrstackar bryts inte ner lika lätt som vilken barrhög som helst. De kan bli två meter höga och hålla i mer än 30 år.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor