Slarv med salmonellagarantin

Antibiotikaresistenta salmonellabakterier förs in till Sverige med kött från EU-länderna.
Publicerad

Svenska konsumenter kan inte lita på EUs salmonellagaranti. Det konstaterar Livsmedelsverket som har undersökt importerade partier av kött från andra EU-länder. Sverige och Finland har fått garantier för att allt importerat kött av nöt, svin och fjäderfä ska vara testat och fritt från salmonella. Testerna ska dessutom vara noggrant dokumenterade. Men även om efterlevnaden av garantin har blivit bättre under senare år har Livsmedelsverket påträffat slarv både med testerna och med dokumentationen.

Att just Sverige och Finland har krävt dessa garantier beror på vi har mycket bättre kontroll över salmonellasituationen än övriga länder.

– Vi har nationella provtagningsprogram som med 95 procents säkerhet garanterar att de varor som konsumenterna köper är fria från salmonella, berättar Inger Wikström på Livsmedelsverket i Uppsala.

Vid stickprovskontroller av partier, som enligt medföljande intyg hade blivit testade, fann Livsmedelsverket att drygt 12 procent var smittade med salmonella. Och än värre, många av de nedsmittade proverna innehöll antibiotikaresistenta stammar av bakterien. Slarv med dokumentationen och falsk dokumentation förekom också.

Tyskland är avsändarland för över hälften av de partier med kött som var smittat. I samtliga fall handlade det om svinkött. Bland dem ingick halva svinkroppar som sedan styckades i Sverige. Slakterier som får ta hand om nedsmittat kött löper risk att själva bli nedsmittade.

När Sverige och Finland blev medlemmar av EU 1995 infördes denna s k salmonellagaranti.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor