Fuskade verkligen Stella Walsh?

Hon hade såväl manliga som kvinnliga outvecklade könsorgan.
Publicerad

Den naturvetenskapliga delen av artikeln var både intressant och välskriven, men i inledningen tar författarna också upp Stella Walsh. Nordqvist och Eriksson skriver att Stella Walsh ”i själva verket var en man” och att hon var en ”fuskare” som borde skämmas. En hastig sökning på nätet ger en hel del träffar på sidor där det påstås att obduktionen visade att hon hade manliga såväl som outvecklade kvinnliga könsorgan och en genetisk blandning av XX-, X0- och XY-celler.

Juridiskt och socialt förefaller hon ha haft en kvinnlig identitet samt en kvinnlig självbild. Menar författarna verkligen att det i ett sådant fall är befogat att påstå att hon ”egentligen var en fuskande man som borde skämmas”?

Christer Romson

Svar:
Den information som vi byggt utlåtandet om Stella Walsh på är att hon vid obduktionen identifierades som man. Efter din förfrågan har vi gått in på nätet, men kan tyvärr inte återfinna dina uppgifter. I ytterst sällsynta fall kan det dock förekomma att en individ har en blandning av celler med olika könskromosomer.

För att ett anlag till könsorgan ska utvecklas till just en testikel krävs att minst 75 procent av cellerna däri bär på manliga könskromosomer av typen XY. Resterande celler kan vara XX eller X0. Dessa resultat kommer från experiment med möss, men förhållandet är sannolikt detsamma hos människor.

Eftersom Stella Walsh klassades som man vid själva obduktionen måste hon ha haft tillräckligt med XY-innehållande celler för att bilda åtminstone en testikel. En testikel ger upphov till testosteronproduktion och manliga könsorgan. Att testosteron bildas bidrar också till att män får större muskelmassa, vilket delvis ligger till grund för att vi delar in idrottare i herr- respektive damklass.

Det kan mycket väl vara så att Stella Walsh kände sig mer som kvinna än som man. Men med den större muskelmassa som testosteronproduktionen medför, borde nog Stella ha tävlat i herrklassen.

KATARINA NORDQVIST, DOCENT I MOLEKYLÄRBIOLOGI, VERKSAM VID KAROLINSKA INSTITUTET

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor