Vattenvirvlar i norr och syd

Publicerad

Vattenvirvlar i norr och sydBlev vi manipulerade?När min fru och jag semestrade i Kenya passerade vi ekvatorn vid Nanyuki. Där demonstrerades Coriolis berömda ”kraft”. Vatten hälldes i en hink genom en tratt. Norr om ekvatorn var då rotationen medurs, precis som vi är vana vid. Vid förflyttning några tiotal meter söder om ekvatorn upprepades försöket, och rotationen blev, som den teoretiskt borde, moturs. Nu är min fråga: blev vi manipulerade eller kan coriolisgränsen vara så knivskarp?BENGT FORNSTEDTpensionerad fysiklärareSvar:När jorden roterar påverkar den s k corioliskraften alla föremål som är i rörelse på jordytan. Den har avgörande betydelse för havsströmmarna liksom för vindarna i atmosfären. Corioliskraften är på norra halvklotet riktad vinkelrätt åt höger mot rörelsen, medan den på södra halvklotet är riktad åt vänster. Ett stillastående kärl (hink, badkar eller dylikt) roterar med jordklotet, på norra halvklotet moturs och på södra medurs. Hastigheten bestäms av latituden. Ett kärl vid någon av polerna roterar ett varv per dygn, ett kärl vid ekvatorn inte alls. Ett runt kärl med 2 meters diameter som befinner sig mitt emellan nordpolen och ekvatorn, t ex i Bordeaux, har en absolut rotationshastighet av 0,05 millimeter per sekund vid badkarskanten. Eftersom hastigheten är så låg bestäms inte de vattenvirvlar som vi ser i vardagslivet, t ex när vi tömmer ett badkar eller häller vatten i en hink, av vilket halvklot vi befinner oss på. Virvelns riktning beror i stället på rörelser som givits vattnet vid itappningen eller av föremål som sänkts ner i och tagits upp ur vattnet. Om man använder ett 2 meter stort, slätt, runt kar och låter vattnet stå minst ett dygn, så kan man av vattnets rörelser dra slutsatser om vilket halvklot man befinner sig på. Sådana experiment har utförts i norra USA och södra Australien. För att vara helt säkra tappade forskarna i vattnet medurs i USA och moturs i Australien. Mitt i kärlets botten fanns ett 1 centimeter stort hål. Efter tio minuters urtappning uppstod en virvel, varenda gång moturs i USA och medurs i Australien.När det gäller den konkreta frågan, låter vi professor Erland Källén vid Stockholms universitet svara: ”Det är helt omöjligt att den svaga corioliskraften kan påverka rotationsriktningen hos vatten som rinner ut genom en normalstor tratt. Detta är omöjligt även på våra breddgrader där corioliskraften är väsentligt större än strax norr och söder om ekvatorn. Bengt Fornstedt blev därför utsatt för ett rent lurendrejeri.”

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor