Omskakad satellit kartlägger klimatet

Den mest kraftfulla miljösatelliten någonsin är nu på plats ute i rymden.
Text Per Jorner
Publicerad

Den 1 mars skickades Envisat-1 upp från det europeiska rymdorganet ESAs raketbas i Franska Guyana. Den 8 ton tunga satelliten är med god marginal den mest mångsidiga i sitt slag.

Envisat bär nämligen med sig hela tio olika instrument med respektinjagande namn som MERIS, GOMOS och SCIAMACHY. Med dessa kommer forskarna att kunna mäta en mängd olika företeelser som inverkar på miljön och klimatet. Till exempel ska satelliten hålla ett öga på mängden ozon, vattenånga och andra gaser i atmosfären. Den ska också mäta havstemperaturer och havsströmmar, land- och vattennivåer samt förekomsten av moln, is och växtlighet.

Meningen är att instrumenten under Envisats femåriga uppdrag fortlöpande ska skicka ner mätvärden till stationer på jorden, framför allt till ESAs anläggning i Salmijärvi utanför Kiruna. I dag råder vissa oklarheter kring orsak och verkan i klimatutvecklingen. Därför är exakta, kontinuerliga mätvärden från en längre tidperiod precis vad klimatforskarna behöver för att kunna vidareutveckla sina modeller. Mätningarna kan också hjälpa till att förutsäga händelser som algblomningar, jordbävningar och vulkanutbrott.

Projektet har tagit nästan tio år att förverkliga och uppskjutningen har föregåtts av omfattande utveckling och testning. Bland annat har själva satelliten med alla sina instrument ruskats om ordentligt på ESAs testanläggning ESTEC i Nederländerna. Där utsätts rymdfarkoster för samma vibrationer, oljud, kyla och strålning som de måste klara att utstå vid uppskjutningen och därefter på sin post ute i rymden.

Text Per Jorner
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor