Svenska par delar inte lika

Parets pengar går oftast till mannens utgifter.
Publicerad

Tre fjärdedelar av alla svenska par säger sig ha gemensam ekonomi. Ändå delas utgifterna sällan lika.

– Fördelningen av pengar, hushållsarbete och fritid följer fortfarande ett traditionellt mönster bland många par i Sverige, säger Charlott Nyman vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet.Hennes avhandling Mine, yours or ours? bygger på intervjuer med tio par och på enkäter som besvarats av nära 500 män och kvinnor. Svaren visar att trots att de allra flesta har gemensam ekonomi, är det ändå mannen som är mest benägen att spendera de gemensamma medlen.

– I ett fall köpte mannen en motorcykel för de pengar som paret vunnit tillsammans, säger Charlott Nyman.

Hennes studie visar att ojämlikheten till trots, är bråk om pengar inte så vanliga.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor