Johannesört hjälper inte mot depression

Risk för självmord när deprimerade inte får effektiv behandling.
Publicerad

I den hittills största kliniska studien av johannesörtens (Hypericum perforatum) effekt visar amerikanska forskare att den inte hjälper vid depression. Örtpreparatet har jämförts med den antidepressiva medicinen Zoloft och med sockerpiller. Studien presenteras i det amerikanska läkarförbundets tidskrift JAMA.

– Depression kan vara en livshotande sjukdom, eftersom de drabbade löper ökad risk att begå självmord. Till dess effekten är bevisad tycker jag att det är moraliskt tvivelaktigt att marknadsföra johannesörtpreparat som behandling vid en så pass allvarlig sjukdom, säger Elias Eriksson, professor i farmakologi vid Göteborgs universitet.

Försäljningen av naturmedel ökar i västvärlden. Många väljer dessa preparat för att undvika biverkningar från konventionella läkemedel. Nyligen visades dock att johannesört kan störa annan medicinering och minska effekten av exempelvis p-piller och vissa cancermediciner.

I Sverige rekommenderar Läkemedelsverkat att johannesört bara ska användas vid lätt nedstämdhet och inte som behandling vid depression.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor