Hur ont gör det?

Med en liten dosa som ger elstötar kan smärta mätas mer objektivt.
Publicerad

Många människor lider av långvarig kronisk smärta. Vid behandling med läkemedel eller sjukgymnastik är det viktigt att ta reda på hur smärtupplevelsen påverkas. Med ett nytt instrument, som kallas PainMatcher, går det att bedöma smärtupplevelsen.

Patienten får hålla i dosan (bilden) och känner då elpulser, som blir mer och mer intensiva. När smärtan i fingertopparna liknar den som känns i det område som ska behandlas släpper patienten knapparna.

– Elstötarna är helt ofarliga, men instrumentet kan vara svårt att använda för patienter som tycker el är mycket obehagligt, exempelvis de som tidigare blivit torterade, säger sjukgymnast Iréne Lund, doktorand vid Institutionen för farmakologi och fysiologi vid Karolinska institutet.

Först när patienten släpper knapparna syns ett värde i fönstret på dosan. Det gör att man mäter det som känns, inte det man ser.

Det är en fördel jämfört med den s k visuella analoga skalan, VAS, som ofta användes tidigare. Den går mellan ytterligheterna ”ingen smärta alls” längst till vänster och ”värsta tänkbara smärta” i högerkanten. På den skalan får patienten kryssa i hur stark de upplever sin smärta vara.

– VAS kan vara en bra metod för att uppskatta smärtvärden hos den enskilda patienten, men problemet har varit att skalan ibland inte räcker till, som när patienten tycker att den smärta de upplever är värre än max, säger Iréne Lund.

Den nya apparaten har utvecklats i samarbete mellan medicinföretaget CEFAR Medical AB och forskare vid Karolinska institutet. Den har testats både på friska personer och på patienter för att se att instrumentet är tillförlitligt, t ex att tröskelvärden och jämförande värden är desamma från gång till gång. Forskarna har också använt den på patienter för att studera effekten av olika behandlingar.

Under hösten ska ett tiotal vårdkliniker utvärdera smärtmätaren. Då är det främst sjuksköterskor och sjukgymnaster som ska få prova apparaten på de patienter som får smärtbehandling.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor