Tänk positivt, lev längre!

Om du är över 50 år och ser framtiden an med tillförsikt kan du vinna 7,5 år.
Publicerad

I början av 1970-talet fick 700 amerikaner över 50 år svara på ett antal frågor om livet, bl a hur de såg på sin kommande ålderdom. Det handlade om att känna sig förväntansfull och nyttig och att tro på ett rikt liv även på äldre dagar. Studien gjordes bland medelklassmänniskor i en mindre stad i Mellanvästern, skriver tidskriften Science News.

I somras gjorde psykologen Becca Levy vid Yale University en uppföljning som visar att de personer som hade en positiv livssyn i genomsnitt levde 7,5 år längre än de som var pessimistiska. Detta är ett betydligt större tillskott än de 1-4 år som erhålls av omständigheter som lågt blodtryck, låga kolesterolvärden, normal kroppsvikt och att aldrig ha rökt.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor