Sveriges enda revolution

Publicerad
De flesta som är födda på 1940-talet och början av 1950-talet har nog – trots att de stod mitt i – ibland undrat vad som egentligen hände år 1968, eller snarare under de 15 radikala år som inleddes en bit in på 1960-talet.

I boken redovisar historikern Kjell Östberg de olika rörelsernas uppgång och fall. Han finner att 1968 var ett arv från folkrörelserna med deras studiecirklar, samarbetskultur och bruk av fredliga medel. När 1968-vågen ebbade ut, mot slutet av 1970-talet, var Sverige förändrat, hävdar han, bl a genom att socialdemokraterna hade sagt upp den svenska modellen.

Boken rör sig inte så mycket bland ungdomarna på studenthemmen, i demonstrationstågen eller på kaféerna. Den tar sin utgångspunkt i den skriftliga dokumentation som finns från perioden, vilket gör skildringen mindre blodfull men desto mer utförlig och underbyggd. Den kanske intressantaste detaljupplysningen är att De Förenade FNL-grupperna ”dominerades från början till slut av KFML”, något som ivrigt förnekades när det begav sig.

1968 – när allting var i rörelse

Östberg, Kjell
Boken är utgiven på Prisma

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor