Antarktis och Europa

Vem kunde tro att en ledtråd till att finna utomjordiskt liv ligger dold djupt under ismassorna i Antarktis?
Publicerad

Det är ju inte en kontinent som direkt sjuder av liv. Men så är det – 4 kilometer under inlandsisen finns en sjö som varit istäckt i minst 20 miljoner år. Dels kan sjön vara bebodd av exotiska livsformer som har anpassat sig till ett liv i mörker, köld, näringsbrist och högt tryck. Dels kan de metoder som nu utvecklas för att studera detta förmodade liv komma att återanvändas i jakten på liv under isen på Jupiters måne Europa.

Även i övrigt har vi försökt ställa samman ett F&F-nummer med ett överflöd av intressant sommarläsning. Artiklarna pendlar från det existentiella via det kulturhistoriska till aktuella teknik- och miljöfrågor. Vi vet sedan gammalt att Forskning & Framstegs sommarnummer är ett av årets allra mest lästa. Därför utökar vi också sidantalet. Om du som läsare har några synpunkter på tidskriftens innehåll är du alltid välkommen att skriva till redaktionen. Vi tar intryck av de åsikter och idéer som framförs.

I varje nummer av Forskning & Framsteg brukar vi ha ett Tema, där vi på 10-20 sidor tar upp vitt skilda aspekter av ett gemensamt ämne. Vi har under våren gjort en prenumerantundersökning som visar att fyra läsare av fem föredrar att detta sidutrymme används åt ett Tema i stället för åt vanliga artiklar, men också att det inte behöver vara ett Tema i varje enskild utgåva av tidskriften. Därför finns inget Tema i detta nummer. Andra intressanta resultat är att drygt hälften av prenumeranterna läser nästan allt i varje nummer, och att 90 procent läser minst halva tidskriften. Detta är fantastiska siffror som verkligen gläder oss!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor