Renare luft gör arktis varmare

Publicerad
Isbjörnarna i Arktis lider av att isarna smälter allt snabbare. Ny forskning visar att temperaturökningarna i Arktis delvis beror på minskade svavelutsläpp i Europa.
Bild: istock

Svavelutsläpp i form av luftburna partiklar sänker pH-värdet i regn. Det leder till så kallat surt regn, ett miljöproblem som drabbar både sjöar och skogar.

I Europa kulminerade de luftburna svavelutsläppen under 1970-talet. Tack vare striktare regler har utsläppen minskat med ungefär 70 procent sedan dess. Under samma period har Arktis klimat blivit allt varmare – uppvärmningen har till och med varit kraftigare där än på resten av planeten.

Forskare från Stockholms universitet och det norska meteorologiska institutet har nu kunnat visa att det är minskningen av svavelpartiklar som har bidragit till Arktis uppvärmning.

Svavelpartiklar reflekterar bort solstrålning, vilket leder till ett kyligare klimat. De partiklar som bildas vid förbränning av fossila bränslen i Europa driver mot polerna med hjälp av sommarvindarna. Svavelutsläppen har på så vis maskerat den värmande effekten från koldioxidutsläppen, som nu drabbar Arktis med full styrka. Det menar forskarna, som har publicerat sin studie i tidskriften Nature geoscience.

Forskarnas klimatmodeller visar att minskningen av luftburna svavelpartiklar sedan 1980 har ökat temperaturen med 0,5 grader i Arktis, och med 0,13 grader i Europa.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor