Vatten och olja kan blandas

Australisk forskare upptäckte knepet: ta bort gasen i vattnet.
Publicerad

Vatten och olja är inte lösliga i varandra – ett fysikaliskt faktum vipåminns om varje gång vi blandar till en vinägrett. Men nu har kemisten RicPashley vid Australian National University i Canberra funnit ett sätt att fåvatten och olja att blandas. Knepet är att ta bort all gas från vattnet.

I vanliga fall innehåller varje liter vatten tiotals milliliter löstamolekyler från luften. Om de avlägsnas formar oljan och vattnet spontant enstabil emulsion. ”Dressingen” behöver inte ens skakas.

– Den nya kunskapen skulle kunna användas till att utveckla bekväma sätt attinta mediciner som är lösliga bara i olja, eller för att tillverkalatexbaserade färger utan att behöva använda ytspänningssänkande ämnen, s ktensider, säger Ric Pashley, som rapporterar sin upptäckt i Journal ofPhysical Chemistry B.

Det som normalt hindrar olja från att finfördelas är den s k hydrofobakraften. Den får oljeytor att attrahera varandra på upp till 100 nanometersavstånd i vatten, en rejäl sträcka i de här sammanhangen. Små oljedropparkan därför inte frigöras ur större volymer och blandas med vattnet.

Den hydrofoba kraften upptäcktes 1982 och har förbryllat kemisterna. RicPashleys upptäckt antyder att gasmolekyler på något sätt är inblandade. Omandra forskare lyckas upprepa experimentet kan det innebära ett steg påvägen mot en förklaring.

Märkligt nog förblir olja och vatten blandade även om man återför gasen. Ettskäl tror Ric Pashley kan vara att de små oljedropparna drar till signegativt laddade joner från vattnet. Alla droppar får därmed samma laddning,och det hindrar att de kommer tillräckligt nära varandra för att denhydrofoba kraften ska verka.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor