1 + 1 > 2

Naturens grundläggande byggstenar är oerhört små, och det finns inte heller så många olika.
Publicerad

Men eftersom vi redan från barnsben lever i en värld där det finns människor, skogar och städer, så funderar vi inte så mycket över det förunderliga i att elementarpartiklar kan åstadkomma allt detta. Dessutom utan synbara ritningar och byggmästare (jag bortser då från de olika föreställningar om just detta som byggts upp inom många trossystem). Forskarna använder begrepp som självorganisation och emergens, men de vet fortfarande inte om det finns någon eller några få grundläggande principer som ligger bakom de otaliga exemplen på att 1 plus 1 blir betydligt mer än 2. Kronan på verket är förstås det mänskliga medvetandet.

Att forska om självorganisationens grundsatser är svårt och delvis kontroversiellt, men området är enormt spännande. Utan anspråk på att ge alla svar, ens ställa de flesta frågor, griper vi oss an problemen med självorganisation och mönster i numrets Tema.

Det finns fyra tusen svårt sjuka anorektiker i Sverige. Hittills har prognosen inte varit så god. Många har dött eller lidit av sjukdomen i åratal. I en optimistisk artikel i detta nummer hävdar en grupp forskande kliniker att deras metod kan bota tre av fyra. Endast 7 procent av dem som blivit symtomfria genom deras program har återfallit. Ansatsen har ifrågasatts av somliga som hållit fast vid äldre metoder, men det är svårt att argumentera mot artikelförfattarnas siffror. Viktig läsning för alla som har beröring med anorexi, vare sig det är i egenskap av vårdpersonal eller som anhöriga. Ja, även landstingspolitiker bör lystra, för forskarna bedömer att det skulle gå att spara mer än 15 miljarder kronor på att sjösätta deras behandlingsprogram i nationell skala.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor