För 500 år sedan.

På Columbus fjärde resa, år 1503, får européer för första gången kunskap om gummits speciella egenskaper. Det sker genom de bollspel som ursprungsamerikanerna ägnar sig åt. Det dröjer sedan mer än hundra år innan gummi introduceras i Europa och ytterligare flera hundra år innan det kommer i allmänt bruk.
Publicerad

För 200 år sedan.

Den brittiske meteorologen Luke Howard delar år 1803 in moln i olika typer och ger dem namn, bland annat cumulus, cirrus, nimbus och stratus.

För 125 år sedan.

Vid Remingtons vapenfabrik i Connecticut, USA, där man börjat tillverka skrivmaskiner, uppfinns shiftknappen som gör det möjligt att växla mellan stora och små bokstäver. Samma år skapas den flytande tvålen i Ohio genom att en arbetare vid Procter & Gamble av misstag sprutar in luft i tvålblandningen.

För 100 år sedan.

Den franske matematikern Henri Poincaré framför år 1903 tanken att mycket små skillnader i ett utgångsläge snabbt kan leda till stora skillnader i utfall. Hans iakttagelse blir sjuttio år senare en av grunderna för kaosteorin.

För 100 år sedan.

De norska kemisterna Kristian Birkeland och Samuel Eyde uppfinner en metod att framställa konstgödsel. Luftens kväve och syre förenas i en elektrisk ljusbåge till kväveoxider, varefter kväveoxiderna får reagera med vatten under bildande av salpetersyra. Ur denna framställs sedan gödselmedlet kalksalpeter (norgesalpeter).

För 25 år sedan.

Det första provrörsbarnet föds i Storbritannien.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor