Universums mörka sida

Astronomer har funnit ännu ett tecken på att det är mörk energi som härskar i rymden. Den blåser upp universum och drar isär galaxerna med ökande hastighet.
Publicerad

Under slutet av 1990-talet kom de första rönen som tyder på att universum inte bara expanderar utan att det också expanderar med accelererande hastighet. Det verkar som om något slags mörk energi allt ihärdigare blåser upp universum. Det enda astronomerna vet om dess natur är att den mörka energin, till skillnad från vanlig energi, motverkar gravitationen. När galaxer försöker klumpa ihop sig i galaxhopar, drar den mörka energin isär dem.

Nu har forskarlag från ett dussintal olika vetenskapliga institutioner runt om i världen rapporterat att de har funnit ett oberoende stöd för den mörka energins existens.

De har använt sig av två olika kartor av universum. Först den senaste bilden av den kosmiska bakgrundsstrålningen från rymdteleskopet Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WMAP. Bilden visar värmestrålning från en tid då universum bara var knappt 400 000 år gammalt. Den andra kartan är världens största sammanställning av universums alla synliga galaxer från Sloan Digital Sky Survey. Astronomerna lade kartorna på varandra och upptäckte då att bakgrundsstrålning som har passerat genom stora galaxhopar innehåller litet mer energi än övriga delar. Den mörka energin hade gett sig till känna.

Man kan jämföra ljuspartiklarnas färd in i och ut ur en galaxhop med en kula som rullar först ner och sedan upp för två identiska backar. När kulan åker ner för ena backen vinner den rörelseenergi som den sedan (i en friktionslös värld) precis gör av med för att klara hela uppförsbacken.

Men ett knippe ljuspartiklar som färdas ut ur en galaxhop tycks enligt de senaste observationerna inte göra sig av med all rörelseenergi som det har samlat på sig på vägen in. Under den tid som förflyter sedan knippet började sin resa in i galaxhopen har den mörka energin nämligen dragit isär galaxerna något. Uppförsbacken är därför inte lika brant som nedförsbacken, och därför är heller inte gravitationen lika stor på vägen ut.

– Nu blir det svårt att förneka den mörka energin, säger den svenske kosmologen Max Tegmark, som är professor vid University of Pennsylvania i Philadelphia. Men många frågor kvarstår.

– Kommer uppblåsningen att fortsätta för evigt, gradvis klinga av eller bli negativ så att universum så småningom drar ihop sig och kollapsar? Vi vill hemskt gärna veta vad den mörka energin har för sig.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor