Dov sång håller galaxen het

Djupt inne i galaxhopen Perseus A nynnar ett supermassivt svart hål en dov sång i moll.
Publicerad

Röntgenteleskopet Chandra har observerat enorma tryckvågor runt ettsupermassivt svart hål i galaxhopen Perseus A. Översatt till ljudvågorskulle det bli en sång på tonen B, hela 57 oktaver under det röstläge som vimänniskor till vardags kommunicerar med. Det är den lägsta ton som någonsinhar uppmätts i hela universum.

Astronomer är dock inte så intresserade av det svarta hålets akustik,däremot av de enorma mängder energi som tryckvågorna för med sig ut igalaxhopen. Det har länge varit ett stort problem för astronomerna attförklara varför gas i galaxhopar som Perseus A är så het och inte svalnarefter att i flera miljarder år har tänt triljoner nya stjärnor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor