Äldsta boplatsen i norra Sverige

Föremål som arkeologerna funnit tyder på invandring från både öster och sydväst.
Publicerad

En bosättning utanför Arjeplog är mellan 9 000 och 10 000 år gammal och den hittills äldsta säkert daterade i norra Sverige. De som bodde där kom dit bara ett par hundra år efter att inlandsisen hade försvunnit.

– Boplatsen har varit känd sedan 1980-talet, men det är först nyligen som vi har kunnat datera och analysera föremålen där, säger Anders Olofsson vid Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. I sin doktorsavhandling visar han att några föremål, exempelvis en skifferkniv (infällda bilden), tyder på kontakter med eller invandring från östra sidan av Bottenviken. Andra föremål, som pilspetsar, visar i stället på kontakter med sydvästra Skandinavien. Dessa områden var sedan länge isfria, och i takt med att norra Skandinavien blev isfritt flyttade man in, troligen från flera håll.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor