Bättre medicinutveckling

Med hjälp av nya datormodeller går det att bättre förutsäga om nya läkemedel kommer att kunna tas upp i tarmen.
Publicerad

Läkemedelsföretag tar varje år fram hundratusentals nya läkemedelskandidater. Men huvuddelen av de molekyler som ger bäst aktivitet är också feta. Då tas de inte upp i blodet från tarmen, och i en framtida medicin går de därför inte att ge som tabletter eller kapslar.

Nu har Christel Bergström vid Institutionen för farmaci, Uppsala universitet, som en del i sitt avhandlingsarbete konstruerat bättre teoretiska modeller för att testa olika molekylers egenskaper redan på idéstadiet.

De nya datorbaserade modellerna rangordnar molekyler både utifrån hur bra de löser sig i tarmsaften och hur lätt de kan passera genom tarmväggens celler. Finessen är att det då går att sålla fram dem som verkar fungera bäst och sedan tillverka och testa bara dessa. När Christel Bergström testade lösligheten och genomsläppligheten för 40 nu använda läkemedel ”gissade” modellerna rätt i nästan nio fall av tio.

– Det är den fysiska testningen som tar tid och kostar pengar, så förhoppningen är att de nya modellerna kan göra utvecklingsarbetet både snabbare och billigare, säger Christel Bergström.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor