Tolv violiner låter inte tolv gånger så mycket

En musikforskare gör vissa invändningar mot teorin om ursprunget till människans rytmsinne.
Publicerad

Om det nu vore så att samordningen av ljuden skulle vara så gynnsam och öka räckvidden, varför har då inte evolutionen givit schimpanserna samma chans? De har ju haft lika lång tid på sig. Nu är det emellertid så att ljud inte adderas på det enkla sättet. Det lär man sig i instrumentationsläran. Tolv violiner låter inte tolv gånger så mycket som en violin.

Björn Merker är inte ensam om att betona musikens roll för hanar för att visa upp sin förträfflighet som parningspartner. Till och med gamle Darwin såg den funktionen som central när han försökte ge musiken en evolutionär förklaring. Men om musik vore ett adaptivt beteende som växte fram hos hanar för att dra till sig honor, skulle rimligtvis män vara musikaliska men inte kvinnor. I varje fall ligger det nära till hands att tänka sig att viljan, driften till musik skulle vara knuten till hankönet. Att så var fallet trodde man ju på 1800-talet (en delförklaring till Darwins tolkning).

Jag anser att det inte finns det ringaste tecken på någon könsbetingad skillnad i musikalisk kompetens mellan könen. Musiketnologin eller antropologin ger heller inte något som helst stöd åt en sådan uppfattning. I de flesta samhällen rådet det viss skillnad i funktion och genre mellan mäns och kvinnors musicerande. Det är kulturellt betingade skillnader. Att försöka förklara sådana skillnader med genetiska faktorer blir bara usel biologism.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor