Östrogen omvärderat

Från att ha betraktats som ett undermedel visar sig nu riskerna med östrogen överstiga nyttan vid långtidsbehandling.

Publicerad

Som en omvänd hand. Det är ett sätt att beskriva hur Läkemedelsverkets rekommendationer för östrogenbehandling nu har ändrats. I mitten av december 2003 skickades nya förskrivningsråd ut till Sveriges läkare.

– Vi anser det fastslaget att vad gäller långtidsbehandling med östrogen mot benskörhet så överstiger riskerna nyttan, säger Viveca Odlind, professor i gynekologi vid Läkemedelsverket.

Hon ger ett räkneexempel: Om tusen 50-åriga kvinnor behandlas med östrogen mot benskörhet i tio år förhindras 2 benbrott. Under samma tid ökar antalet fall av bröstcancer med ungefär 6 fall i gruppen.

Behandling med östrogen under klimakteriet lindrar besvär som svettningar och värmevallningar. Dessutom stärks slemhinnorna i underliv och urinvägar. I Sverige använder var femte kvinna mellan 45 och 64 år medlen, och under 2003 uppgick försäljningen av östrogen till drygt 280 miljoner kronor.

Låga doser rekommenderas

Från och med nu rekommenderas behandling med östrogen enbart för kvinnor som har uttalade klimakteriebesvär. Även då bör lägsta effektiva dos användas och så kort tid som möjligt.

– De som lider av svåra klimakteriebesvär får ökad livskvalitet med östrogenbehandling och bör fortsätta med den, säger Viveca Odlind.

De nya rekommendationerna har utarbetats av en europeisk expertgrupp som utsetts av läkemedelsnämnden inom den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA. Gruppen har granskat de studier som finns och vägt samman risker och fördelar med östrogenbehandling.

Nya rön bakom ändrade råd

Under de senaste 18 månaderna har det framkommit ny och avgörande information som gäller risker vid östrogenbehandling. Två viktiga studier är den amerikanska Women’s Health Initiative Study där 16 600 kvinnor ingår och den brittiska befolkningsstudien Million Women Study.

Dessa visar att behandling med enbart östrogen ger en liten ökad risk för bröstcancer, en risk som ökar ju längre behandlingen pågår. Möjligen ökar även risken för cancer i äggstockarna, även om detta samband är otydligare.

Vid behandling med östrogen kombinerat med gulkroppshormon ökar risken för bröstcancer mer än när bara östrogen ges. Risken avtar dock när behandlingen avslutas. Fem år efter avslutad behandling är risken densamma som för kvinnor som aldrig fått hormonbehandling. Att gulkroppshormon används beror på att enbart östrogen kan orsaka okontrollerad tillväxt av slemhinnan i livmodern, något som i sin tur ökar risken för livmodercancer.

– De nya studierna visar på en paradox: genom att behandla med kombinerade hormoner skyddar man mot en cancer, men ökar samtidigt risken för en annan, säger Viveca Odlind.

Studierna visar också att det inte finns belägg för att behandling med östrogen skyddar mot hjärt-kärlsjukdom. I stället verkar risken för hjärtinfarkt och blodpropp vara förhöjd under det första året med östrogen, något som även tycks gälla risken för att drabbas av stroke.

I somras kom det också forskningsresultat som tyder på att när hormonbehandling ges till kvinnor över 65 år ökar risken för demens.

Friska ska inte behandlas

De nya råden gäller endast de preparat som ges mot benskörhet och klimakterieproblem. De svaga östrogenmedel som ges lokalt i underlivet för att stärka slemhinnorna har däremot inte kunnat kopplas till ökade risker för cancer eller annan sjukdom.

Östrogen har av vissa betraktats som något av ett undermedel och ett sätt att hålla kroppen ung genom klimakteriet. Och även om andelen som använder preparaten har minskat sedan år 2000, är det många gynekologer som fortfarande frikostigt skriver ut östrogen under lång tid.

– Östrogen har omgetts av en sorts hallelujakör, så det kan vara svårt för både gynekologer och patienter att ändra uppfattning och beteende, säger Viveca Odlind.

Hon betonar att den princip som nu understryks – att medlen inte ska ges till kvinnor utan klimakteriebesvär eftersom de inte förhöjer livskvaliteten – även har gällt tidigare och alltid bör gälla när det handlar om läkemedelsbehandling.

Blod svett och tårar – en arg bok om östrogen

Swanberg, Lena Katarina
DN förlag

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor