Fibernät utforskar havsbottnen

Ett fiberoptiskt nät för studier av havet planeras utanför USA:s västkust.
Publicerad

Utanför Oregon och Washington i nordvästra USA planeras ett fiberoptiskt och elektriskt nät, kopplat till Internet, på havets botten. Planerna på ett djuphavsobservatorium av liknande slag, Neptune (North-east Pacific time-series undersea networked experiments), har funnits i mer än tjugo år.

– Nätet kommer att innehålla mellan 20 och 40 övervakningsplatser, beroende på forskningsbehov, tekniska möjligheter och budget, säger John Delaney, professor i oceanografi vid University of Washington och initiativtagare till Neptune.

Platserna väljs och utformas så att de kan övervaka fysikaliska, kemiska och biologiska fenomen med hjälp av en rad olika sensorer. Nätet kommer även att innehålla undervattensfordon och robotar som kan operera oberoende av djup. Dessa ska också kunna ladda batterierna vid speciella platser och reagera på olika händelser, som vulkanisk aktivitet.

– Egentligen försöker vi förstå hur hela planeten fungerar. Just nu begränsas vi bara av vår egen fantasi, eftersom denna nya möjlighet kommer att förändra det sätt som människan kan samspela med och studera haven, säger John Delaney.

– Möjligheterna är nästan oändliga, från att undersöka kontinentalplattor och jordbävningar till kontinuerliga utvärderingar av fiskarter och deras behov av föda.

Studierna kan exempelvis gälla vulkanisk aktivitet på havsbottnen och hur denna påverkar livet i havet eller hur kusten påverkas av intensiva stormar. Det kan också handla om miljöpåverkan från utsläpp eller beteendet hos olika djur, som valar. Neptune beräknas vara i drift år 2009.

– Detta är ett ambitiöst och intressant projekt, helt i dignitet med att åka till Mars, fast det handlar om att utforska vår egen planet, kommenterar professor Leif Bjelm vid Institutionen för teknisk geologi, Lunds tekniska högskola.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor