Om vad som egentligen finns

Publicerad

Rumtid är ett begrepp som fortfarande är nytt för de flesta, trots att det har sitt upphov i Albert Einsteins relativitetsteori och alltså har nästan ett sekel på nacken. Inte ens fackfolk behärskar teorin i alla dess variationer, och intensiva studier pågår fortfarande. Kan den förenas med 1900-talets mest framgångsrika fysikteori – kvantfysiken? Strängteori är namnet på vad som rör sig vid den yttersta forskningsfronten, och fysikern Brian Greenes förra bok, Ett utsökt universum, handlade just om strängteorin.

Jämfört med den förra boken, som blev en populärvetenskaplig storsäljare, är The fabric of the cosmos svårare läsning. Här är det inte bara modern fysikforskning som presenteras, utan också tankar av mer filosofisk natur om vad som egentligen finns. Finns tiden? Rummet? I vilken mening kan vi säga att de finns, oberoende av människans sinnen? Vad säger naturvetarna om detta? Det bästa svaret är nog att de säger olika saker – det finns helt enkelt inga givna svar.

The fabric of the cosmos

Greene, Brian
Alfred A. Knopf

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor