För 150 år sedan

Tysken Georg Riemann utvecklar år 1854 sin icke-euklidiska geometri som liknar vad som gäller på ytan av en sfär. I hans geometri skär alla linjer varandra, de är av begränsad längd och det finns inga parallella linjer.
Publicerad

För 150 år sedan

En annan tysk, Hermann von Helmholtz, föreslår samma år att solens hetta beror på att den krymper genom inverkan från tyngdkraften. Den brittiske fysikern William Thomson beräknar då solens ålder till omkring 25 miljoner år, vilket misstämmer med den mycket högre ålder som framkommit i den geologiska forskningen. Denna motsättning löses inte förrän år 1938, när termonukleär fusion föreslås som solens huvudsakliga energikälla.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor