Förstärkt verklighet med magisk bok

Förutom att läsas som vanligt, kan "Magic book" också läsas med speciella glasögon. Då framträder en 3D-värld.
Publicerad

Genom ett par glasögon ser läsaren inte bara bokens sidor, utan även bilder hämtade ur en dator. Upp ur sidorna svävar tredimensionella animationer av de figurer man läser om, eller kanske förtydliganden av texternas och bildernas innehåll. Tanken är att böckerna ska kunna ge ett mervärde, som underhållning eller i utbildningssyfte. Det kan exempelvis handla om att ge instruktioner om hur en hissdörr ska monteras eller hur en kirurg bör lägga ett snitt.

Tekniken bakom systemet utgörs av videoglasögon med en liten kamera som lägger ihop bilden av den fysiska boken med digitala bilder från en dator, allt kallat augmented reality – förstärkt verklighet. Det kan jämföras med virtuell verklighet, men i stället för att bara visa datorgrafik ur en dator blandas datorbilderna med bilder av den fysiska omgivningen, i detta fall boksidorna.

Tekniken är utvecklad vid Human Interface Technology Laboratory, University of Washington i Seattle, USA, men vidareutvecklas nu på en underavdelning till laboratoriet i Nya Zeeland.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor