Det blåser på Mars

Svenska forskare mäter strömmar av partiklar som lämnar planetens yta för alltid.
Publicerad

Mars bombarderas ständigt av partiklar från solen, den så kallade solvinden. Den river bort den övre delen av atmosfären och medverkar till att planetens yta torkar ut. På så sätt tror man att vattnet som flödade på den röda planeten för cirka 3,5 miljarder år sedan långsamt eroderade bort. Nu rapporterar svenska forskare i tidskriften Nature att de har utfört mätningar av bortflyende väte och syre, vattnets beståndsdelar, från Mars.

– Vi mäter utflödet ner till 270 kilometer över ytan, och på solsidan ser vi partikelutflöden med hastigheter på uppemot 100 kilometer per sekund, berättar Rikard Lundin, professor i rymdfysik i Kiruna.

– Partiklarna får alltså mycket höga energier när de strömmar ut från planeten och i likhet med kometerna bildar en lång svans i riktning bort från solen.

Detta innebär också att dammsugningen är en mycket effektiv process. Flykthastigheten från Mars, alltså den hastighet som krävs för att övervinna tyngdkraften och komma ut i rymden, är bara 5,5 kilometer i sekunden.

Mätningarna är gjorda med instrumentet Aspera-3. Det finns ombord på den europeiska sonden Mars Express som nu kretsar i bana kring Mars. Instrumentet är nummer tre i en serie som till stor del har byggts vid Institutet för rymdfysik i Kiruna. Aspera-1 flögs år 1988 mot Mars på den ryska farkosten Phobos. Med detta instrument kunde man också mäta planetvinden, men bara ner till 900 kilometers höjd. Aspera-2 försvann i en misslyckad färd år 1996 på en annan rysk sond. Med det nyaste instrumentet som anlände till Mars i januari i år hoppas de svenska forskarna kunna fortsätta att samla data i ytterligare ett några år.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor