Skolan berättar inte vad barnen vill veta

Flickor vill veta mer om drömmar medan pojkar undrar om tyngdlöshet, enligt ny svensk studie.
Publicerad

I F&F 8/04 handlade listan om i vilken grad ungdomar i olika länder vill bli forskare. Det internationella så kallade Rose-projektet visade att 15-åringar i utvecklingsländerna är betydligt mer intresserade av en forskarkarriär än 15-åringar i exempelvis Finland, Island och Nordirland.

Nu presenterar Anders Jidesjö vid Linköpings universitet och Magnus Oscarsson vid Mittuniversitetet mer detaljerade uppgifter om den svenska delen av samma studie. Det visar sig att även om ungdomarna inte är särskilt intresserade av skolämnen som kemi och fysik, är de nyfikna på sådant som borde kunna ingå i dessa ämnen.

När ungdomarna får rangordna över 100 olika ämnesområden enligt vad de är intresserade av, hamnar molekyler, råolja och optiska instrument i botten på listan. I topp hamnar sådant som hur man ska äta, hur man ska träna, tyngdlöshet och liv på andra planeter. Enligt Anders Jidesjö är det typiskt att frågorna som hamnar i botten är de som står i skolans läroplan, medan de som återfinns i toppen sällan förekommer i de naturorienterande ämnena, trots att de har stark naturvetenskaplig anknytning.

I det svenska materialet är skillnaderna mellan pojkar och flickor tydliga (se listorna nedan). Men om man ska använda resultaten för att förändra skolundervisningen tycker Anders Jidesjö att man ska ta fasta på det som är gemensamt.

Det som överlappar och som lyfts fram av båda pojkar och flickor är framför allt intresset för hur man ska äta och träna för att hålla sig i form.

– Min argumentation går ut på att om detta är viktiga saker i dagens samhälle, så borde man kunna starta i sådana frågor och visa hur mycket naturvetenskap och teknik som ryms inom dessa frågeställningar, säger Anders Jidesjö.

Det här vill ungdomar lära sig mer om

12 i topp, flickor:

 1. Varför vi drömmer när vi sover och vad drömmarna betyder.
 2. Hur man ska träna för att kroppen ska bli frisk och stark.
 3. Vad vi vet om hiv/aids och hur man kontrollerar sjukdomen.
 4. Hur narkotika av olika slag påverkar kroppen.
 5. Vad man ska äta för att må bra.
 6. Hur alkohol och tobak påverkar kroppen.
 7. Första hjälpen och att använda enkel medicinsk utrustning.
 8. Vad vi vet om cancer och hur man kan behandla sjukdomen.
 9. Sexuellt överförbara sjukdomar och hur man skyddar sig mot dem.
 10. Tankeöverföring, tankeläsning, sjätte sinnet, intuition o.dyl.
 11. Ätstörningar som anorexi och bulimi.
 12. Biologiska och mänskliga aspekter på abort.

12 i topp, pojkar

 1. Hur det känns att vara tyngdlös i rymden.
 2. Hur atombomben fungerar.
 3. Explosiva kemikalier.
 4. Hur datorer fungerar.
 5. Om det finns liv på andra planeter.
 6. Biologiska och kemiska vapen och hur de påverkar människan.
 7. Hur man ska träna för att kroppen ska bli frisk och stark.
 8. Fenomen som vetenskapen inte kan förklara.
 9. Hur meteoriter, kometer och asteroider kan orsaka katastrofer på jorden.
 10. Svarta hål, supernovor och andra spektakulära företeelser i yttre rymden.
 11. Hur kassettspelare, cd-spelare och dvd-spelare lagrar och spelar upp ljud.
 12. Effekten av starka elektriska stötar och blixtar på den mänskliga kroppen.
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor