Förhoppningar om tidsresor grusas

Så kallade maskhål genomskådade igen.
Publicerad

Ett maskhål är en hypotetisk tunnel genom rumtiden. Liksom den gång som masken kan göra genom ett äpple kan de fysikaliska maskhålen erbjuda en genväg genom rymden och tiden. Det innebär att ett maskhål skulle kunna bli en riktig tidsmaskin för dem som lyckas ta sig igenom och på så sätt förflyttas långt bort i tiden och rummet. Därför har maskhålen varit science fiction-författarnas favoriter ända sedan Carl Sagans hjältinna i boken Kontakt genade genom rymden via ett maskhål i mitten av 1980-talet.

Maskhål är några av de mest spektakulära lösningarna av Albert Einsteins ekvationer i den allmänna relativitetsteorin. Frågan är om de kan finnas i verkligheten, något som fysiker inte tycker om att spekulera kring alltför mycket. Men nu har flera amerikanska fysiker tittat närmare på möjligheterna att skapa maskhål och kommit fram till att utsikterna att genomföra tidsresor inte är alltför ljusa.

En möjlighet är maskhål så små att kvantfysikens lagar styr dem. I kvantfysikens värld skulle maskhål kunna uppstå och förintas kontinuerligt. Men då är det omöjligt att lita på dem som transportmedel – i kvantvärlden är det slumpen som styr, så varken exakt tid eller plats kan man vara säker på. För att kunna utnyttjas för rymdresor vore sådana maskhål alltför opålitliga.

För större maskhål är problemet att de hål som skulle kunna vara stabila måste byggas upp av en ny och hittills okänd form av materia med negativ energidensitet. En ballong av sådan materia skulle genast krympa ihop, och det är fortfarande okänt om det verkligen finns så exotisk materia. Ytterligare ett svårforcerat problem med maskhål är att de, för att vara stabila, kräver en noggrannhet i konstruktionen som i princip är omöjlig att uppnå.

Det kan hända att maskhål bara utmanar ingenjörskonsten genom dessa nära nog omöjliga konstruktionskrav. Eller så finns kanske en hittills okänd fysikalisk princip som, i överenstämmelse med hur den kände kosmologen Stephen Hawking uttrycker saken, faktiskt förbjuder oss att åka tillbaka i tiden och möta våra förfäder.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor