För 300 år sedan

Den brittiske astronomen Edmund Halley förutspådde år 1705 att en komet som senast synts år 1682 skulle återkomma år 1758. Han fick rätt och kometen fick hans namn.
Publicerad

För 150 år sedan

Den tyske kemisten Robert Bunsen började år 1855 att använda en brännare som konstruerats av hans assistent. Brännaren blev snart känd som bunsenbrännare, men den som egentligen uppfunnit den var britten Michael Faraday, en av 1800-talets största naturforskare.

I en bunsenbrännare tillförs hälften av förbränningsluften före förbränningen och resten som sekundärluft till förbränningszonen utanför brännaren. En rätt inställd bunsenbrännare ger en blå, sotfri och het låga. Används på laboratorier, i gasspisar och industriellt. Många har stött på den i skolan.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor