Missbrukaren vanlig som våldsverkare

Rädslan för vansinnesdåd är stor, men verklighetens våldsverkare är oftare missbrukare än psykiskt sjuk.
Publicerad

Forskare vid Centrum för våldsprevention, Karolinska institutet, har nyligen gjort en sammanställning av de nära 350 000 våldsbrott som någon dömts för i Sverige under åren 1988 till 2000. Mer än vart fjärde brott (28 procent) begicks av personer som vårdats för alkohol- eller drogmissbruk, medan bara 5 procent begicks av någon som vårdats för psykossjukdomar.

De som vårdats för missbruk är visserligen något fler än de som vårdats för psykossjukdomar (144 000 personer jämfört med 98 000), men är samtidigt bara toppen av ett isberg:

– Det är bara riktigt grava missbrukare som hamnar i slutenvård med missbruket inskriven i diagnosen, säger Martin Grann, docent i rättspsykiatrisk forskning som medverkat i studien.

– Samtidigt visar resultaten att rädslan för just vansinnesdåden i samhället är överdriven. Ska vi vara rädda, ska vi vara det för alkohol- och narkotikamissbrukare.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor