Buller från bilar kan minska

Nya idéer om hur ljudet från däck och vägbana uppstår kan användas för att minska trafikbuller.
Publicerad

I hastigheter över 40 kilometer i timmen är det bullret från kontakten mellan däck och asfalt som dominerar. Men oljudet går att minska. Hittills har mycket av bullerforskningen fokuserat på vägbanans egenskaper. I Sverige har vi en ovanligt bullrig typ av asfalt.

Den har dock andra positiva egenskaper: den är billig, håller länge och vid regn rinner vattnet av snabbt.

Nu har Patrik Andersson vid Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola i Göteborg, i en doktorsavhandling tagit ett helhetsgrepp på det buller som bildas vid kontaktytan mellan däck och vägbana. Med hjälp av en datormodell kan han nu visa att små skillnader både i ytans struktur och i däckets material och konstruktion kan ge stora effekter.

– Det går inte att säga om det är däcket eller vägen som är viktigast att förändra för att få mindre buller. Båda spelar lika stor roll.

Ibland är det svårt att förutse effekten av förändringar, till exempel i ytans kornstorlek. Om till exempel greppet är för bra mellan däck och asfalt kan det uppstå en klistringseffekt. Däckets yttre gummilager klistras mot vägen och hålls kvar när däcket försöker lyfta upp det, tills det plötsligt släpper med ett zapp-ljud. Det inte bara låter illa utan sliter också onödigt på däcket och ökar vibrationen.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor