En kulturkatastrof

De flesta naturkatastrofer har en osynlig startsträcka.
Publicerad

Sedan kommer de plötsligt och överraskande. Med fågelinfluensan förhåller det sig annorlunda. De flesta virologer och smittskyddsläkare tycks vara ense om att det egentligen inte är en fråga om vare sig i vad mån eller var någonstans en världsomspännande epidemi uppstår. Det vi inte vet är när, med vilken virusvariant och hur allvarlig denna pandemi blir.

Fågelinfluensan är alltså ingen vanlig naturkatastrof. Att den blir farlig för människor har att göra med vårt sätt att leva, främst i östra Asien där jordbruksbefolkningen bor tätt och lever nära sina husdjur. Kanske bör vi därför hellre än tala om en kulturkatastrof.

Mycket har skrivits och sagts om influensan i nyhetsmedierna under hösten, och i detta nummers Tema influensa har vi därför strävat efter att ta upp mindre kända aspekter. I den första artikeln berättar vi bland annat om bakgrunden till fågelinfluensan och hur man på skilda håll i världen försöker skydda sig genom att vaccinera fåglar. I artikel nummer två beskrivs varför viruset är farligt också för människor och vilka medicinska motmedel som står till buds.

Varannan damernas har nu varit svensk standard i regeringen i många år. Riksdagen ligger inte långt efter. Dystra, men kanske inte förvånande, är därför de forskningsresultat som presenteras på sidan 22 i papperstidningen av Johanna Esseveld: jämställdheten bland topp-politikerna sitter i utanverket. Detta kan till och med motverka ytterligare utveckling eftersom det ytligt sett verkar vara ganska jämställt.

Nedräkningen fortsätter. Vid nyår utkommer första numret av ”nya Forskning & Framsteg”. Större format, bättre papper, luftigare layout – och samma höga mål för kvaliteten på innehållet. Ett nyårstips: passa på att från och med 2006 spara tidskriften i våra snygga årgångssamlare.

Väl mött i spalterna nästa år!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor