Vilka idéer inom IT är dödsdömda?

Microsofts forskningschef i Europa, Andrew Herbert, anser att vissa metoder, apparater och processer inom informationstekniken är på väg ut. Vad av följande tror du finns med på hans lista?
Publicerad

A. Det hierarkiska filsystemet – mappar i mappar – ersätts av en enda dokumenthög som man ”googlar” i.
B. Datormusen ersätts av datorelefanten, ett nytt smart styrdon med fyra fasta ”ben” och en rörlig ”snabel”.
C. Artificiell intelligens ersätts av statistik och rå beräkningskapacitet.
D. Hårddiskar ersätts av mjukdiskar i intelligent textil.
E. Bredband ersätts av fetband, som inte bara har bredd utan också höjd.
F. Datorer med stort arbetsminne ersätts av datorer med små snabba arbetsminnen som får uppbackning av kraftigt expanderat virtuellt minne på hårddiskarna.

Facit till ’Hur många barn…’

Eftersom hon inte kan det, har hon alltså funnit åtminstone två olika sätt att faktorisera gatunumret. När hon sedan frågar om Lundströms har fler än ett barn, förstår vi att hon har ett val mellan åtminstone två fall där Lundströms – familjen med lägsta antalet – har 1 respektive fler än 1 barn.

Vi vet inte vad Lisbet får för svar, men vi känner till att hon kan svara efter att ha fått informationen.

För att lösa detta problem tar vi fram uppsättningar av fyra olika tal vars summa är mindre än 18. Vi multiplicerar talen med varandra och ser efter om det finns två eller fler uppsättningar av fyra tal som ger samma produkt. Om vi hittar åtminstone två sådana uppsättningar, undersöker vi om de uppfyller villkoret att deras lägsta tal är 1 respektive ett tal större än 1. Efter litet räknande kommer vi fram till att 120 är det enda gatunummer som kan komma ifråga: 1x3x5x8, 1x4x5x6 och 2x3x4x5.

Eftersom Lisbet kunde ange antalet barn i de olika familjerna sedan hon fått svar på sin fråga, förstår vi att svaret måste ha varit att Lundströms har fler än 1 barn.

Lösningen är alltså Lundströms 2, Petterssons 3, Anderssons 4 och Sune 5 barn.

Facit till ’Vilka idéer inom IT…’

Ledtråd till ’Hur många barn…’

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor