När du pratar ser du mindre

Blicken fastnar på vägens mitt när du blir distraherad.
Publicerad

Det behövs inte mycket för att distrahera en bilförare. Redan om du pratar i mobiltelefon eller med en passagerare ser du mer mot vägens mitt och mindre på omgivande trafik och bilens instrument. Det visar Trent Victor, industridoktorand vid Volvo i Göteborg, som nyligen lade fram sin avhandling vid Uppsala universitet.

Genom att studera var vi tittar när vi blir distraherade, har han undersökt mekanismerna bakom bilisters ouppmärksamhet. Också när vi kör på en smal landsväg eller i kurvor blir vi mer koncentrerade på vägens mitt. I samtliga fall är ouppmärksamheten på omgivningen trafikfarlig.

Ett resultat i avhandlingen är också att reaktionstiden blir längre när man koncentrerar sig på något annat än bilkörningen. Däremot störs inte förmågan att hålla sig i rätt fil.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor