Ungdomar övar allt mindre

Trafikolyckor bland ungdomar ökar.
Publicerad

Bilförare mellan 18 och 24 år är starkt överrepresenterade i olycksstatistiken. På senare år har trafikolyckorna i gruppen dessutom ökat. En bidragande orsak är sannolikt att ungdomarna faktiskt övar mindre inför körprovet. Det visar en studie som Anders Nyberg och Nils Petter Gregersen vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, genomfört.

De konstaterar att resultaten på både kunskaps- och körproven har försämrats de senaste åren. Skälen kan vara flera. Undersökningen visar till exempel att det finns stora luckor i utbildningen, även den som bedrivs på körskola. Flera moment som testas i körprovet har många av körkortstagarna aldrig övat, som omkörning. Undersökningen visar också att vissa grupper, exempelvis barn till utlandsfödda föräldrar, har större problem att klara körprovet.

Ett av forskarnas recept för bättre provresultat och minskat antal olyckor är att utbildningen börjar tidigt och sedan fördelas jämnt fram till provtillfället. Vissa delar kan föräldrarna klara av, medan andra behöver läras in med hjälp av en trafiklärare.

– Vi kan se att de som kombinerar trafikskola med att öva privat och väljer att sprida ut detta över hela utbildningsperioden klarar sig bäst, säger Anders Nyberg.

Något som inte bara leder till att man lyckas ta sig igenom körkortsprovet utan dessutom minskar risken för trafikolyckor.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor