Varför konverterar kvinnorna till islam?

Svenska kvinnor som blir muslimer söker fasta normer och en tydlig kvinnoroll.
Publicerad

Madeleine Sultán Sjöqvist, religionssociolog vid Uppsala universitet, har skrivit en doktorsavhandling om svenska kvinnor som konverterat till islam. Hon har intervjuat ett femtiotal kvinnor om deras syn på islam och sin konvertering, och resultatet finns att läsa i Vi blev muslimer: Svenska kvinnor berättar.

Män som konverterar till islam tenderar att göra det av intellektuella skäl och dras ofta till sufismen, en mystisk rörelse inom islam. Men vad gäller kvinnorna har okunskapen varit större – tills nu.

1. Varför konverterar kvinnorna till islam?

– Om man frågar dem säger de att de mött Gud eller att änglar har uppenbarat sig eller något liknande. Men frågar du mig som forskare så menar jag att konverteringen är en reaktion på dagens ambivalenta samhälle. I islam får man en fast punkt och tydliga normer, och kvinnorollen är tydlig. Muslimska kvinnor ska lyda sin make, och genom islam kan de komma ifrån vad de menar är en ytlig och utseendefixerad kvinnosyn i dagens samhälle.

De har ofta valt att bli bokstavstroende. Att konvertera till en liberal och sekulär variant av islam är sällan ett rimligt alternativ, och generellt tenderar konvertiter att bli renläriga. Det är ett vanligt psykologiskt fenomen.

2. Vilka kvinnor är det som konverterar?

– De är ofta ensamstående eller skilda. Utbildningsnivån varierar över hela spektret. Ofta har de flyttat till större städer där de kan utöva sin nya religion.

Ibland har de konverterat för att de mött en man som är muslim, och det är också främst den kvinnogruppen som håller kvar vid religionen. Bland dem som säger sig ha mött Gud är det vanligare att man så småningom lämnar islam.

3. Är detta ett ökande fenomen?

– Staten får inte registrera religiös tillhörighet, varför detta är svårt att besvara exakt. Men de som konverterar är långt fler nu än på 1970-talet. Och med tanke på att religion verkar spela allt större roll i dagens samhälle är det troligt att detta är en växande grupp.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor