Mammografi räddar liv – också för kvinnor över 70

Umeåforskare visar nu att även mammografi för kvinnor mellan 70 och 74 år kan kopplas till minskat antal dödsfall i bröstcancer i gruppen – något som tidigare varit oklart.

Publicerad

Svenska forskare slår nu fast att mammografiundersökning kan kopplas till minskad risk att dö i bröstcancer – även för kvinnor mellan 70 och 74 år, där data tidigare varit oklara.
Image: Getty Images

Det är väl känt att mammografi, alltså avbildande undersökning av brösten, innebär att bröstcancer hittas tidigare. Då fås bättre prognos eftersom behandling snabbare kan sättas in. Det som har diskuterats är vilka åldersgränser som bör gälla vid screening. I EU rekommenderas mammografiscreening för kvinnor mellan 50 och 69 år, i Sverige kallas alla kvinnor vartannat år från 40 till 74 års ålder.

– Det tog dock tid att införa detta i hela landet eftersom man i vissa delar hade brist på mammografikapacitet. Det har i efterhand gjort det möjligt för oss att jämföra utfallet i de delar av landet som kallat alla kvinnor upp till 74 år, med delar där man slutat kalla efter 69 års ålder, säger Håkan Jonsson, docent i cancerepidemiologi vid Umeå universitet.

Tidigare oklart om effekt av mammografi för äldre

Sverige sticker ut i att kalla till screening efter 69 års ålder, tillsammans med Kanada och Nederländerna. Då det är så pass ovanligt har det inte funnits tillräckligt stora studier på vad mammografi har för effekt för gruppen. Det som forskarna nu valde att titta på var hur många kvinnor i respektive grupp som fick diagnosen bröstcancer mellan 70 och 74 års ålder och som sedan avled i just bröstcancer. Forskarna delade upp landet i hela 38 delar, då det fanns olika regelverk för åldersgränser – även inom vissa regioner.

– Då kan vi jämföra hur det sett ut samtidigt i hela landet, med bara åldersgränserna som skillnad. Ofta jämförs en grupp i nutid med en historisk grupp, men då är problemet exempelvis att sjukvården hunnit utvecklas, eller att levnadsvanorna har förändrats, säger han. 

Minskad risk för cancerdöd på gruppnivå

Under perioden 1986 till 2012 följdes alla kvinnor i åldrarna 69-74 år. Uppgifter om bröstcancerdiagnostik i åldersspannet 70–74 år hämtades från Cancerregistret. Dessa data kompletterades sedan med uppgifter från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister. Det gick då att se att de kvinnor som kallades till mammografi även i åldrarna mellan 70 och 74 hade 20 procents minskad risk att dö av bröstcancer, jämfört med de kvinnor som bara kallades upp till 69 års ålder. Detta motsvarar en riskminskning i absoluta tal som kan beskrivas som 0,42 färre dödsfall per 10 000 personår.

– Det kanske inte låter så mycket, men för den enskilda kvinnan spelar det förstås stor roll. När jag räknar på det skulle Sveriges nuvarande strategi, med åldersgränsen 74 år istället för 69 år, rädda omkring 25 liv per år i dag, säger Håkan Jonsson.

Viktigt att även äldre följer kallelse

Resultaten har publicerats i tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, och pekar enligt Håkan Jonsson på att det är viktigt för alla kvinnor, även de över 70 år, att komma till den mammografiscreening de kallas till.

– Hos de mellan 70 och 74 som faktiskt gick på sin screening såg vi en relativ riskminskning med 27 procent att senare avlida i bröstcancer, jämfört med de kvinnor som inte kallades, säger han.

Nu finns dock en oro för att coronapandemin inneburit grus i screeningmaskineriet, eftersom kallelserna pausades under ett par månader, även om de nu är igång igen i hela landet.

– Inom mammografiscreeningen arbetar man normalt alltid på högvarv, eftersom alla kvinnor inom åldersspannet ska kallas vartannat år, så det blir svårt att komma ikapp och beta av den puckel som bildats, säger han.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor