Då struntar vi i skyltarna

Ett tjugotal bilförare som kört på vägsträckor skyltade 30, 50 respektive 70 kilometer i timmen har följts av forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Förarna fick köra både på kända ställen och på helt nya vägar.
Publicerad

Tydligast var att försökspersonerna körde likadant överallt. Det finns några som kör lite för fort och andra som kör lite långsamt, och de gör det i nästan alla miljöer. Vi anpassar helt enkelt vår grundhastighet efter rådande omständigheter, till exempel gatans bredd, hur rak gatan är och om det är mycket trafik. Den påbjudna hastigheten bryr vi oss mindre om, berättar Gabriel Helmers, som är en av tre författare till rapporten.

– Det betyder att vi inte ska ha skyltar som inte stämmer med trafikanternas upplevelse av trafikmiljön, säger han.

Det räcker enligt honom inte med att sätta upp 30-skyltar utanför en skola. Trafikmiljön måste också signalera sänkt hastighet, exempelvis med farthinder.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor