Ekologisk odling motarbetas

Det är säkert sant att man med handelsgödsel kan gödsla effektivare och med mindre läckage.
Publicerad

Men författarna bortser från att många jordar för sin bördighet är beroende av tillförsel av mullämnen, vilket sker genom organisk gödsel och gröngödsling.

Författarna förbigår hur vi kan säkerställa ett långsiktigt produktivt jordbruk även när den fossila energin och lättillgängliga näringsämnen, främst fosfat, blivit bristvaror. Förslaget om kemisk utvinning av närsalter från rötrester torde kräva betydande insatser av energi, vilket minskar energivinsten i produktionen av biogas. Bränns rötresterna medför det en kväveförlust som måste kompenseras med energislukande framställning av kvävegödselmedel.

Författarnas avståndstagande från ekologisk odling speglar tyvärr en utbredd, dogmatisk uppfattning inom Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning om ekologiskt lantbruk motarbetas. SLU talar i stället om ”uthålligt lantbruk”, som har en diffusare innebörd.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor